İdare Hukuku

İdare hukuku devletin, kamu kurumlarının işleyişini ve yapısını belirler. Bu hukuk kapsamı içinde özel ve tüzel kişilikler yer almaz. İdare hukuku avukatı ise bireylerin ve tüzel kişiliklerin kamu idaresi ile ilgili yaşadıkları hukuki sorunlardan kaynaklanan davaları takip eder. Aynı zamanda kamunun işleyişi ve kanuni işlemlerin yerine getirilmesi aşamasında da kamuyu idare hukuku avukatı temsil eder.

Kamu idaresi denildiğinde merkezi yönetime bağlı olan bütün kamu kurumlarının anlaşılması gerekir. Vakıflar, dernekler, şirketler, bu hukukun kapsamı içinde yer almazlar. Bu kurumların da idare ile yaşadıkları kanuni anlaşmazlıklar olduğunda idare hukuku avukatından hizmet almaları gerekir.

İdare Hukuku Avukatı Hangi Davalara Bakar?

İdare hukuku kamu kurumlarının işleyişini, yönetimini düzenlerken aynı zamanda bireylerin ve tüzel kişilerin de ilişkisi hakkında düzenlemeler yapar. Kamunun yaptığı işlemler karşısında yaşanan sorunlar oluştuğunda ise idare avukatı kanunlar çerçevesinde kişiyi kamuya karşı savunur. Bu hukuk kapsamı içinde yer alan hukuki anlaşmazlıklar sonucu açılabilecek davalar arasında şunlar bulunur:

  • Kentsel dönüşüm ve iptal davaları
  • Kamulaştırma davaları
  • Meslekten çıkartılma ve men edilme davaları
  • İdarenin sorumluluğunda olan tazminat davaları
  • İdari sözleşmelerden kaynaklı anlaşmazlıklar
  • Belediye tarafından kesilen cezalara karşı açılan davalar
  • Kamu ihalelerinde oluşan anlaşmazlıklar ve hukuksuzluklar
  • İmar plan düzenlemesi, imar yıkım ve para cezaları
  • Disiplin davaları

İdare Mahkemesi Nasıl Çalışır?

İdare hukuku tarafından açılan davalarda tüm işlemler yazılı olarak yapılır. Dava açıldıktan sonra taraflardan deliller ve belgeler talep edilir. Tüm dava süreci bu delil ve belgeler üzerinden yürütülür. Tanık dinlemesi yapılmaz ama gerekli hallerde mahkeme bilirkişi tayin eder ve ondan inceleme yaparak rapor hazırlamasını ister. Avukatlık ofisimizde idare hukuku konusunda uzman ve üstlendiği davayı titiz şekilde takip etmekteyiz. İdare hukuku konusunda danışmanlık almak ve davalarınızda temsil için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Soru ve destek için formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.